Điều kiện trao đổi: Chúng tôi sẽ đặt logo, banner của công ty bạn trên trang website của chúng tôi ở vị trí phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của bên bạn và ngược lại Bạn đặt logo, banner của công ty chúng tôi trên trang web của bạn với vị trí phù hợp. Chúng tôi không đặt ra tiêu chí về thứ hạng của hệ thống website của Bạn.