1. Vietcombank

– Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Vinh

– Số tài khoản: 0051000308710

– Chi nhánh: CN Bình Định

1. Sacombank

– Chủ tài khoản: Lê Chí Truyền

– Số tài khoản: 040090923279

– Chi nhánh: CN Bình Định